Matteröds Byalag

BILDER

Gökotta 18 maj 2023, Tostarps badplats


Matterödsbron, anläggande av ny stengång 22 april 2023

Midsommar 2022

Ett par bilder från midsommar 2022 och Matterödsbron med nymålade räcken

Invigning av Matterödsbron 2021
Söndagen den 15 augusti var det invigning av vår stenbro "Matterödsbron". Som en symbol för att bron nu står stadigt även för framtida generationer, så klipptes de blå-gula banden av Elias och Nellie Alvarsson.

Här kommer bilder från invigningen. Många Matterösbor hade kommit för att närvara vid den högtidliga invigningen. Byalaget bjöd på snitsa, kaffe och tårta.

Midsommar 2019

Midsommarfirande vid Agdas stuga, där alla är välkomna att delta, är en härlig tradition för många av oss i Matterödsbygden.

Invigning av Minnesstenen vid Mjölkalånga

Den 26 oktober 1318 vällde närmare 1000 riddare och soldater fram ner för backarna mot Mjölkalånga by och vidare mot svenskarnas läger. Fotfolket stred med svärd, armborst och hillebarder. Troligtvis tog svenskarna emot den första anfallsvågen i skydd på den norra stranden för att därefter korsa bäcken för att följa efter de retirerande danskarna. Det blev en våldsam strid som ledde till att danskarnas armé blev fullkomligt krossad. Enligt den muntliga traditionen blev detta det blodigaste slaget i Göinges historia vilket troligtvis stämmer. 2018 var de soldater som deltagit i striden tillbaka på plats efter 700 år.

Gamla bilder från Matteröd
Om du har några gamla bilder från Matterödstrakten, tag gärna kontakt med oss så vi kan dela dem här.