" Uppdaterat protokoll. Bilder från invigningen av Minnesstenen i Mjölkalånga! Vad ska det bli av vår by när kommunen inte vill satsa på landsbygden!"