" Protokoll 2019 uppdaterat! Se vidare Aktuellt vad som planeras i år!! Vad ska det bli av vår by när kommunen inte vill satsa på landsbygden!"